กล้องวงจรปิด cctv
ราคากล้องวงจรปิด

เช็คราคา กล้องวงจรปิดราคา เปรียบเทียบราคา

เช็คราคา กล้องวงจรปิดราคา CCTV ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยท่าน เปรียบเทียบราคากล้องวงจรปิด ได้ง่ายๆ เพียงคลิ๊กเลือกหมวดหมู่ สินค้าที่ต้องการ เช็คราคากล้องวงจรปิด หรือกรอกชื่อสินค้า ชื่อรุ่นหรือโมเดลหรือรหัสสินค้าที่ต้องการตรวจสอบราคาเท่านั้น ราคากล้องวงจรปิด CCTV ที่ท่านต้องการ จะเรียงรายสู่สายตาท่าน!

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด

1. รักษา เฝ้าระวัง ความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่สำหรับเฝ้าดูและเก็บหลักฐานการทำผิดกฎหมาย  ซึ่งโจรผู้ร้ายมักจะหลีกเลี่ยงการทำผิดต่อหน้ากล้องวงจรปิด เพราะจะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการจับกุม  แต่บ่อยครั้งที่โจรสามารถหลบเลี่ยงมุมกล้องได้

2. ตรวจสอบการทำงานใช้ประโยชน์ในโรงงาน  สำหรับผู้จัดการ  ในการดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในโรงงาน

3. ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติใช้ประโยชน์เหมือนตาระยะไกลในการเฝ้ามองผ่านตัวเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ

4. คำนวณตรวจสอบเช่น การตรวจสอบคุณภาพ

5. ใช้เป็นหลักฐานเพราะได้ทั้งภาพและเสียง  ภาพวิดีโอที่บันทึกได้จึงมีความน่าเชื่อถือกว่าเทปเสียง  แต่ส่วนใหญ่ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานมักจะมีเฉพาะภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียว  มักจะไม่มีเสียงประกอบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (อังกฤษ: Close Circuit Television (CCTV) System หรือ Video Surveillance System) คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิดได้ติดตั้งระบบครั้งแรกโดย เอจี Siemens ที่ ทดสอบ V(2) ใน Peenemünde เยอรมนีใน 1942เพื่อสังเกตการณ์สำหรับการเปิดตัวของ V2-rockets(V2-rockets คือขีปนาวุธของเยอรมนีตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ) วิศวกรเยอรมันชื่อ Walter Bruch คือรับผิดชอบในการออกแบบและการติดตั้งระบบ และ ในเดือนกันยายน 1968, Olean นิวยอร์ก คือแรกเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตั้งกล้องวิดีโอ ในถนนธุรกิจเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ต่อมาการใช้ โทรทัศน์วงจรปิดในภายหลังได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นใน ธนาคาร, สถานที่ราชการ,ที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งบริษัทห้างร้านต่างๆ